Gebruiksaanwijzing

 

 

Snel wegwijs in FTO.nu

  • De belangrijkste functionaliteiten in vogelvlucht.
  • Korte uitleg van inhoud van FTO.nu.
  • Tips om snel tot het gewenste resultaat te komen.

 

 

Inloggen op homepage


Om gebruik te kunnen maken van FTO.nu moet u zich inloggen met uw gebruikersnaam (e-mail adres) en wachtwoord. Dit kunt u doen in de box rechtsboven op de homepage. Als u de optie "logingegevens onthouden" aanvinkt onhoudt uw browser uw gebruikersnaam en wachtwoord en logt u de volgende keer dat u FTO.nu bezoekt automatisch in.

 

Heeft u nog geen gebruikersnaam en wachtwoord, registreer u dan eenmalig via de link “registreren” in dezelfde box rechtsboven op de homepage. FTO.nu is (kostenloos) toegankelijk voor medische beroepsbeoefenaren met een BIG registratie, Houd u BIG registratie bij uw eerste aanmelding bij de hand.

Picture4_gebruiksaanwijzing

Onderwerpen


U kunt alle beschikbare FTO-onderwerpen bekijken door op de homepage bij de box FTO-onderwerpen op de blauwe tekst “FTO-onderwerpen” te klikken. U belandt hiermee op de pagina FTO-onderwerpen.

 

Vanaf de start van FTO.nu zal deze lijst bestaan uit ongeveer 15 FTO onderwerpen. Op maandelijkse basis zullen echter nieuwe onderwerpen worden toegevoegd. Hierover zullen wij u ook berichten in onze e-mail nieuwsbrief. Recent toegevoegde onderwerpen op FTO.nu zijn duidelijk herkenbaar en worden aangeduid met het oranje label “nieuw”.

 


Gebruiksaanwijzing_Onderwerpen

Actueel


Op iedere FTO-onderwerppagina vindt u rechtsboven onder het kopje ‘Actueel’ een beknopt overzicht van recent nieuws met betrekking tot de betreffende indicatie of FTO-onderwerp. Het nieuws heeft betrekking op bijvoorbeeld recente medicatiewijzingen, richtlijnaanpassingen en toevoegingen aan FTO artikel overzicht. Het nieuws onder deze sectie wordt geselecteerd en samengesteld door de onafhankelijke redactie van FTO.nu.

 

De lijst met FTO-onderwerpen wordt regelmatig geactualiseerd en uitgebreid. Recent toegevoegde onderwerpen worden aangeduid met het oranje label “nieuw”.

 

 

 

Handige templates


FTO.nu bevat voor elk van de indicatiegebieden een of meerdere door de redactie vervaardigde hulpmiddelen zoals PowerPoint templates en medicatieoverzichten. Deze sectie vindt u rechtsboven op ieder FTO pagina onder het kopje ‘Handige templates’. De hulpmiddelen kunnen in zijn geheel of gedeeltelijk gebruikt worden door voorbereidende (huis)artsen en apothekers en dragen bij aan het snel en efficiënt tot standkomen van een kwalitatief hoogwaardige FTO-presentatie.

 

Iedere PowerPoint template is volgens een zelfde structuur opgebouwd en bevat vijf onderdelen: kliniek van de indicatie (ziektebeschrijving, incidentie/prevalentie, oorzaken, risicofactoren, behandeling etc), niet-medicamenteuze behandeling, medicamenteuze behandeling (medicatieoverzichten, werking van medicatie, doseringen, bijwerkingen etc.), medicatie in cijfers (voorschrijfcijfers, prijzen etc.), en afspraken in FTO-overleg.

 

Als geregistreerd gebruiker van FTO.nu heeft u het recht om deze (Powerpoint)templates of medicatieschema’s te downloaden en als voorbereiding van en tijdens uw eigen FTO-overleg te gebruiken. Het is toegestaan om in deze documenten te knippen en plakken en ze geheel of deels te bewerken en gebruiken naar eigen believen, mits de oorspronkelijke bron kenbaar gemaakt wordt en gebruik ervan beperkt blijft tot het FTO-overleg.

 

De Powerpointtemplates zijn samengesteld door de redactie van FTO.nu (allen gekwalificeerde artsen/apothekers) en zijn gebaseerd op kwaliteitsbronnen zoals NHG-Standaarden, Farmacotherapeutisch Kompas, NIVEL, RIVM etc. Hierdoor weet u zeker dat de inhoud van deze presentaties onafhankelijk, betrouwbaar en actueel is.

 


 Picture5_gebruiksaanwijzing

Eenvoudige zoekstructuur


Het hart van FTO.nu wordt gevormd door de database met verwijzingen naar FTO-materiaal van meer dan 30 kwaliteitsbronnen. Voor ieder indicatiegebied heeft de redactie FTO-materiaal geselecteerd, gevalideerd en gecategoriseerd en toegankelijk gemaakt door een zogenaamde deeplink. Hierdoor heeft u snel, vaak met maar één klik, online toegang tot het doeldocument dat u zoekt, bijvoorbeeld een medicatieschema, een richtlijn, een patiëntcasus, een IB tekst, achtergrondinformatie of een FTO-module.

 

In het midden van iedere FTO onderwerppagina vindt u een lijst artikelen met directe links naar het FTO materiaal. Ieder artikel heeft een titel en een beknopte omschrijving met aanduiding van bronorganisatie, documenttype, jaartal van publicatie en indien van toepassing nog een korte toelichting op het document.

 

Aan de linkerzijde naast de lijst met artikelen vindt u een zogenaamde filter. Met deze filters kunt u snel een subselectie artikelen maken op basis van type document, bronorganisatie of jaartal. Hierdoor kunt u efficiënt en eenvoudig navigeren naar het document dat u zoekt, en bespaart u zich veel zoektijd.

 

De lijst met FTO-onderwerpen wordt regelmatig geactualiseerd en uitgebreid. Recent toegevoegde onderwerpen worden aangeduid met het oranje label “nieuw”.

 


Picture3_gebruiksaanwijzing

Servicebox


FTO.nu wordt mede mogelijk gemaakt door een aantal servicepartners. In ruil voor een financiele bijdrage om FTO.nu mogelijk te maken krijgt een select aantal aangesloten servicepartners de beschikking over een zogenaamde servicebox (geel kader). Bij een aantal FTO-onderwerpen vindt u aan de rechtzijde van de pagina deze gele servicebox. De servicebox bevat relevante FTO-materialen en FTO-services u aangeboden door de servicepartner. De inhoud van deze gele servicebox komt tot stand onder de verantwoordelijkheid van de servicepartner.

 

Hoewel de servicepartner vrij is in de keuze van aan te bieden FTO-materialen en services dient de servicepartner zich te houden aan een aantal randvoorwaarden. Servicematerialen door de servicepartner in de servicebox aangeboden dienen te voldoen aan de Gedragscode Geneesmiddelenreclame van de Stichting CGR. In het bijzonder de gedragscodes: Gedragsregels sponsoring, Uitwerking Normen Gunstbetoon, Leidraad Informatie UR-geneesmiddelen en Richtlijnen onderbouwing vergelijkende claims.

 

Het is belangrijk om vast te stellen dat de servicepartner nadrukkelijk geen enkele invloed op of zeggenschap heeft over de inhoud van de betreffende pagina buiten de eigen gele servicebox. Ook op de selectie van artikelen, inhoud van de PowerPoints of actuele aankondigingen heeft deze partner geen enkele invloed.

Gebruiksaanwijzing_Servicebox 2
 

Copyright © 2003-2019  | Disclaimer | Copyrights | Privacy statement | Redactie- en Partnerstatuut | Contact