Laatste nieuws

Proactieve inspanning zorgverzekeraars noodzakelijk om wachtlijsten te verkorten

Zorgverzekeraars kunnen actiever sturen op het wegwerken van wachtlijsten en wachttijden in de medisch-specialistische zorg (msz). Zij zijn vooral faciliterend…

Lage bloedsuikerwaarden bij adalimumab

Adalimumab kan bij mensen met diabetes mogelijk zorgen voor lage bloedsuikerwaarden. Bijwerkingencentrum Lareb ontving hier zes meldingen van.Adalimumab is een…

Vaccinatie tegen meningokokken B vooralsnog niet in het RVP

De Gezondheidsraad adviseert vaccinatie tegen meningokokken B vooralsnog niet op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Het aantal ziektegevallen is…

Vernieuwd voorbeeldprotocol herhaalrecepten

Het voorbeeldprotocol 'Veilig voorschrijven van herhaalrecepten' is herzien. Dit protocol ondersteunt medewerkers van de huisartsenpraktijk bij het proces rond het…

Friesland en Rijnmond starten implementatie medicatieoverdracht

In de regio’s Friesland en Rijnmond starten zorgaanbieders en leveranciers als eersten met het implementeren van de nieuwe informatiestandaard Medicatieproces…

Door de slimme badmuts worden mensen met een beroerte direct naar het juiste ziekenhuis gebracht.

Een speciale badmuts met elektrodes kan al in de ambulance een beroerte diagnosticeren, waardoor een patiënt sneller de juiste behandeling…

Artsen-adviesgroep ouderen aan minister: ‘Blijf vitamine D vergoeden’

LAEGO, Landelijke Adviesgroep Eerstelijnsgeneeskunde voor Ouderen, heeft minister Kuipers en minister Helder opgeroepen het besluit terug te draaien om vitamine…

Machine learning maakt het mogelijk om toekomstig hartfalen bij patiënten vroeger te voorspellen

Hartfalen is een veelvoorkomende aandoening met ernstige gevolgen; meer dan 20% van de patiënten overlijdt binnen een jaar na de…

1,1 miljoen ouderen heeft een verhoogd valrisico

Gemeenten aan zet voor valpreventie bij ouderenIn het coalitieakkoord krijgen gemeenten de taak om valpreventie aan te bieden aan hun…

Griepprikgroep eerder aan de beurt voor covid-herhaalprik

GGDGHOR en het RIVM hebben ons op 4 oktober gemeld dat mensen die behoren tot de ‘griepprikgroep’ vanaf die dag…