Laatste nieuws

Psychische bijwerkingen bij montelukast

Montelukast kan psychische bijwerkingen veroorzaken. Naast psychische bijwerkingen zoals, zenuwachtig en agressief gedrag, depressie of zelfmoordgedachten komen ook slaapproblemen voor.…

Psychische bijwerkingen van oxybutynine bij kinderen

Kinderen ervaren mogelijk meer psychische bijwerkingen van oxybutynine dan volwassenen. Naast psychische bijwerkingen zoals abnormaal en druk gedrag werd ook…

Inspectie houdt toezicht op zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd houdt toezicht op de zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne. Dat gebeurt vanaf deze week met…

Vaststelling naamgeving influenzastammen 2022/2023

Het CBG heeft de Nederlandse vertaling van de werkzame bestanddelen voor influenzastammen voor het komend seizoen vastgesteld. Handelsvergunningshouders zijn verplicht de…

NHG-Standaard Acuut coronair syndroom herzien

De NHG-Standaard Acuut coronair syndroom is herzien. De incidentie van een acuut myocardinfarct is licht gestegen door de vergrijzing en…

Verstrekkingen medicinale cannabis opnieuw minder

Het Bureau Medicinale Cannabis (BMC), dat valt onder het ministerie van VWS, is verantwoordelijk voor de productie en levering van…

Nieuwe NHG-Standaard Langdurige klachten na COVID-19

In de nieuwe NHG-Standaard Langdurige klachten na COVID-19 wordt de diagnostiek en beleid beschreven voor volwassen patiënten die langer dan…

Succesvolle Limburgse samenwerking behandeling beroerte

Maastricht UMC+ behandelt met een geavanceerde methode de 1000e patiënt met een beroerte. Deze methode vergroot de kans op herstel…

Microplastics aangetoond in menselijke bloedbaan

Een onderzoeksteam onder leiding van ecotoxicoloog Heather Leslie en analytisch chemicus Marja Lamoree, heeft voor het eerst aangetoond dat plastic…

NVWA waarschuwt voor gebruik huidbleekmiddelen

Huidbleekmiddelen met de verboden ingrediënten hydrochinon, corticosteroïden en kwikverbindingen worden nog steeds verkocht. Dat blijkt uit bijna 1 op de…