Laatste nieuws

DOAC’s snel opgenomen in voorschrijfgedrag huisarts

Bij het voorschrijven van orale anticoagulantia voor nieuwe patiënten met boezemfibrilleren kiezen huisartsen in de meeste gevallen voor DOAC’s. Patiënten…

Uitbraak scabiës: aangepaste behandeladviezen

Er is al langere tijd een hoge prevalentie van scabiës in Nederland. Gezien de omvang van de huidige uitbraak adviseert…

Mensen met migratieachtergrond vaker last van postcovidsyndroom

In Nederland hebben mensen met een migratieachtergrond vaker last van het postcovidsyndroom dan Nederlanders zonder migratieachtergrond. Dat blijkt uit onderzoek…

Echo kan mammografie vervangen bij beoordeling van knobbeltje in de borst

Een echo is een betrouwbare eerste stap bij onderzoek naar lokale borstklachten zoals een knobbeltje of een pijnlijke plek. Uit…

Relatie tussen de consumptie van vruchtensuiker en het ontstaan van diabetes type 2 en hart- en vaatziekten verder ontrafeld

Onderzoekers van het Maastricht UMC+ hebben een verband gevonden tussen de verwerking van vruchtensuiker in het lichaam en het ontstaan…

Homeopathische ‘zelfmoord’-actie bij Multatuli-standbeeld

Op 10 april zullen leden van de VtdK en Skepses bij het Multatuli-standbeeld in Amsterdam een ‘Homeopathische zelfmoord’ plegen door…

Aantal apotheken daalt naar niveau van 2013

Nederland telde per 1 januari 2023 1975 openbare apotheken. Vorig jaar kwamen er tien nieuwe apotheken bij, terwijl er 31…

Helft overstappers geeft aan te wisselen van zorgverzekeraar uit ontevredenheid over hoogte van premie

In Nederland hebben verzekerden jaarlijks de mogelijkheid om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar wanneer zij niet tevreden zijn…

Nieuwe module Invasieve beademing toegevoegd aan richtlijn COVID-19

Op basis van de laatste inzichten uit wetenschap en praktijk is een nieuwe module toegevoegd aan de richtlijn COVID-19. Deze…

Immunologie schakel onderzoek en behandeling

Wat hebben immunologisch onderzoek, medisch-immunologische diagnostiek en klinische immunologie met elkaar te maken? En hoe kunnen we voorspellende stofjes –…