Laatste nieuws

Openbare commentaarronde voor Richtlijnen goede voeding voor mensen met hart- en vaatziekten door atherosclerose

De Gezondheidsraad geeft de gelegenheid om commentaar te leveren op de conceptversie van het advies Richtlijnen goede voeding voor mensen…

Artsen starten petitie tegen sigarettenverkoop in supermarkten

Longarts en voorzitter van de NVALT Leon van den Toorn, huisarts Shakib Sana, internist en voorzitter van de NIV Robin…

Geldzorgen in de spreekkamer: advieslijn voor ondernemers

Veel ondernemers kampen momenteel met problematische schulden, de Kamer van Koophandel schat het aantal op ruim 260.000. De kans is…

Miljoenennota: Kuipers zet in op samenwerking en preventie

Om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden investeert het kabinet volgend jaar in intensiever samenwerken met zorgpartijen en gemeenten.…

Hoe houden we onze biologische klok gezond?

Zondagavond 25 september gaan in de omgeving van de Sterrewacht in Leiden in het kader van het bijzondere experiment Seeing…

Kabinet zet in op behoud productie medische isotopen voor patiënten in Nederland

Het kabinet heeft besloten om de komende jaren geld te reserveren voor de bouw van een nieuwe kernreactor (PALLAS) in…

NZa publiceert update dbc-pakket medisch-specialistische zorg 2023

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een update van de release voor de medisch-specialistische zorg beschikbaar gesteld. Per 1 januari 2023…

“Waar we met IZA nu staan, is al een enorme stap voorwaarts"

De ondertekening van het Integraal Zorgakkoord (IZA), vrijdag 16 september 2022, onderstreept dat Passende zorg en de inhoud van het…

Het apenpokkenvirus: vragen over vaccins en medicijnen

Het apenpokkenvirus is sinds het voorjaar van 2022 in Europa aanwezig. Tegen de zeldzame ziekte, die door het virus wordt…

‘Stel bij alle nieuwe aankopen, protocollen en behandelingen de vraag of ze wel duurzaam zijn

Interview met dr. Nicole Hunfeld, Erasmus MC. De zorgsector is verantwoordelijk voor 7 procent van de Nederlandse CO2-uitstoot. ‘Dat percentage…