VVD: betrek apothekers bij voorkomen geneesmiddelentekorten in nieuwe crisissituaties

VVD: betrek apothekers bij voorkomen geneesmiddelentekorten in nieuwe crisissituaties
De VVD stelt voor om apothekers te betrekken bij het structureel voorkomen van dreigende geneesmiddelentekorten in toekomstige crisissituaties. Dat staat in het initiatiefvoorstel van Tweede Kamerlid Hayke Veldman (VVD) in het verlengde van de coronacrisis. Veldman wil dat de regering samen met apothekers een landelijk dekkend systeem van voorraadinventarisatie voor geneesmiddelen ontwikkelt dat bij een crisis direct geactiveerd kan worden. 

Voorts wil Veldman geneesmiddelentekorten voorkomen door het aanleggen van extra voorraden geneesmiddelen uit te breiden naar het aanleggen van voorraden grondstoffen en halffabricaten. Ook wil Veldman dat de regering afspraken maakt over het inzetten van productiefaciliteiten zoals (ziekenhuis)apotheken om zo bij te kunnen schalen.

 

https://www.knmp.nl/actueel/nieuws/nieuws-2020/vvd-betrek-apothekers-bij-voorkomen-geneesmiddelentekorten-in-nieuwe-crisissituaties-1

Redactie

carrie

FTO.nu staat onder redactie van Carrie Brodie-Meijer arts en apotheker. Carrie heeft meer dan 35 jaar praktijkervaring.

twitter 


Praktijkadviesraad

FTO.nu is mede ontwikkeld en ondersteund door:

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeRijksoverheid - VWSProeftuin Groningen NTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2020  | Home