VWS blijft financiƫle huishouding verbeteren

Ondanks de inspanningen die zijn verricht in 2022 meldt VWS opnieuw onrechtmatigheden in zijn jaarverslag. Na controle worden € 1,4 miljard van de verplichtingen en € 0,9 miljard van de uitgaven als fout of onzeker aangemerkt. Deze cijfers tonen progressie ten opzichte van 2021, maar verdere verbetering is nodig. Van de voorschotten die VWS tijdens de coronapandemie in 2020 en 2021 is aangegaan, is ondanks grote inspanningen bij de afhandeling in 2022 gebleken dat van € 5,1 miljard niet volledig kan worden vastgesteld of is voldaan aan de geldende regels. Hiervan is € 4,7 miljard specifiek gerelateerd aan corona-dossiers. Dit heeft het ministerie bekendgemaakt op Verantwoordingsdag.

De onrechtmatigheden (fouten en onzekerheden) die het ministerie constateert, betekenen niet dat de verstrekte gelden niet goed terecht zijn gekomen of dat er fraude is gepleegd. Onrechtmatigheid is het niet volgen van de geldende wet- en regelgeving die de Rijksoverheid hanteert. De Rijksoverheid stelt hoge eisen kijkend naar het rechtmatig uitgeven en verantwoorden van de financiële middelen. Voorbeelden hiervan zijn het te laat informeren van het parlement of onvoldoende onderbouwing over geleverde prestaties bij het verrichten van een betaling.

Lees verder op de website van het Ministerie van VWS.

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2023/05/17/vws-blijft-financiele-huishouding-verbeteren