Nieuwe versie Richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg

In de acute zorg is het van levensbelang dat zorgverleners in één oogopslag relevante medische gegevens en informatie over de acute situatie van een patiënt kunnen overzien. De Richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg beschrijft welke gegevens van belang zijn digitaal uit te wisselen, en is onlangs herzien. Deze nieuwste versie is tot stand gekomen in samenwerking met de NVSHA, InEen, AZN, NVAVG en Nictiz.

Lees verder op de website van het NHG.

https://www.nhg.org/actueel/nieuwe-versie-richtlijn-gegevensuitwisseling-acute-zorg/