Nivel Verbindt: samen werken aan verkleining van de ecologische voetafdruk van de gezondheidszorg

Waar initiatieven om CO2-uitstoot van ziekenhuizen te verminderen al een vlucht hebben genomen, gebeurt dat ook steeds meer binnen de eerstelijnszorg. Wat gebeurt er al en wat kunnen we van elkaar leren? In de Nivel Verbindt-bijeenkomst van 25 januari 2023 gingen zo’n 30 zorgprofessionals vanuit diverse disciplines met elkaar in gesprek over de vraag hoe de ecologische voetafdruk van eerstelijns- en tweedelijnszorg te verkleinen. Bij het Nivel bespraken zij de thema’s duurzame infectiepreventie, duurzaam geneesmiddelengebruik en duurzame gedragsverandering, en de rol die de zorgprofessional hierin kan spelen.

Lees verder op de website van het Nivel.

https://www.nivel.nl/nl/nieuws/nivel-verbindt-samen-werken-aan-verkleining-van-de-ecologische-voetafdruk-van-de