NHG-Standaard SOLK aangepast

De NHG-Standaard SOLK (somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten) heeft een tekstuele revisie gehad. In de vorige versie van deze standaard stonden teksten die waren gebaseerd op inmiddels achterhaalde wetenschappelijke informatie en taalgebruik ten aanzien van etnische diversiteit.

De NHG-Standaard SOLK kan worden geraadpleegd als bij klachten geen duidelijke, lichamelijke oorzaak is aan te wijzen. Zoals alle NHG-Standaarden is ook de standaard SOLK gebaseerd op wetenschappelijke informatie. Vanuit de gedachte dat de zorg zo veel mogelijk moet aansluiten op het individu, wordt in de NHG-Standaard SOLK gewezen op culturele factoren die een rol kunnen spelen bij het ervaren van klachten. 

In de vorige versie van de standaard werd daar terminologie voor gebruikt die generaliserend en stigmatiserend was.

Lees verder op de website van het NHG.

https://www.nhg.org/actueel/nhg-standaard-solk-aangepast/