Inhalatiemedicatie kan milieuvriendelijker

Bijna de helft van de inhalatiemedicatie die huisartsen voorschrijven betreft een dosisaerosol, een spuitbus met drijfgas waar het medicijn in zit. Voor een deel van de patiënten is er een alternatief beschikbaar dat minder broeikasgassen uitstoot dan een dosisaerosol. Bij het kiezen van een behandeling lijken zowel mensen met astma en/of COPD zelf als betrokken zorgverleners open te staan voor het meenemen van milieu-impact in hun overwegingen. Dit blijkt uit verkennend onderzoek van het Nivel.

Lees verder op de website van het Nivel.

https://www.nivel.nl/nl/nieuws/inhalatiemedicatie-kan-milieuvriendelijker