AP begrenst gebruik ggz-gegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) begrenst het gebruik van persoonsgegevens van ggz-patiënten door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa wil zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg verplichten om informatie over hun patiënten te verstrekken. De informatie wordt gebruikt om zorgkosten nauwkeuriger te berekenen, iets waartoe de NZa wettelijk bevoegd is. Aan de invulling van dit plan stelt de AP nu strikte voorwaarden.

Van de NZa moeten zorgverleners uit de ggz gezondheidsinformatie aanleveren die zij over hun patiënten hebben. Met de informatie wil de NZa een systeem ontwikkelen waarmee met name complexe zorg nauwkeuriger wordt bekostigd.

Gegevens over (geestelijke) gezondheid zijn zeer gevoelig van aard. Daarom zijn gezondheidsgegevens door de privacywet extra beschermd.

Lees verder op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-begrenst-gebruik-ggz-gegevens