NHG: pepermuntolie in te zetten bij prikkelbaredarmsyndroom

Mensen met het prikkelbaredarmsyndroom (PDS) zouden pepermuntolie kunnen gebruiken, geeft het Nederlands Huisartsen Genootschap aan in de herziene standaard. Gebruik van andere spasmolytica, zoals mebeverine en scopolaminebutyl, wordt ontraden.

Pepermuntolie kan verlichting bieden bij mensen met PDS die met name last hebben van buikklachten. Het positieve effect op buikpijn is volgens de werkgroep klein. Maar omdat het risico op bijwerkingen eveneens klein is, heeft het NHG ervoor gekozen de behandeling, eventueel als proef, te adviseren bij patiënten met PDS bij wie buikpijn op de voorgrond staat.

Lees verder op de website van het Pharmaceutisch Weekblad (PW).

https://www.pw.nl/nieuws/2022/nhg-pepermuntolie-in-te-zetten-bij-prikkelbaredarmsyndroom