Leidraad Verantwoord wisselen medicijnen: welke medicijnen wel en niet wisselen

De Leidraad Verantwoord Wisselen Medicijnen helpt om in de praktijk te komen tot een verantwoorde wisseling van een medicijn met dezelfde werkzame stof, sterkte, toedieningsvorm en afgiftepatroon. In de leidraad zijn medicijnen in drie categorieën ingedeeld: rood, oranje en groen. De oranje en de rode lijst zijn nu gepubliceerd.

Lees verder op de website van het NHG.

https://www.nhg.org/actueel/nieuws/leidraad-verantwoord-wisselen-medicijnen-welke-medicijnen-wel-en-niet-wisselen