Toezicht aanhouden geneesmiddelenvoorraden

Op 1 januari 2023 treedt de beleidsregel ‘aanhouden geneesmiddelenvoorraden’ in werking. Daarin staat dat diverse partijen in de farmaceutische industrie moeten zorgen voor een aantal weken voorraad van geneesmiddelen. De verplichting om voldoende voorraad van medicijnen aan te houden gold al langer, maar deze begrippen worden nu verduidelijkt. In een brief aan de brancheorganisaties heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) uitgelegd hoe het toezicht er in het eerste jaar na inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving uit gaat zien.

De verplichting om bepaalde voorraden medicijnen aan te houden, werd in 2019 aangekondigd door de minister voor Medische Zorg. Het doel is om te zorgen dat korte leveringsonderbrekingen minder snel leiden tot een daadwerkelijk tekort. De handelsvergunninghouders (MAH’s) moeten voor zes weken voorraad hebben van medicijnen die uitsluitend op recept worden voorgeschreven. Voor de groothandelaren van medicijnen wordt gekozen voor een trapsgewijze opbouw. Vanaf 1 januari 2023 moeten zij in ieder geval twee weken voorraad hebben en met ingang van 1 juli 2023 vier weken voorraad.

Lees verder op de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2022/12/01/toezicht-aanhouden-geneesmiddelenvoorraden