Prikkelbaredarmsyndroom: positieve diagnose in de eerste lijn

Prikkelbaredarmsyndroom (PDS) is een aandoening die goed in de eerste lijn gediagnosticeerd, behandeld en begeleid kan worden. Zowel de NHG-Standaard als de Multidisciplinaire Richtlijn op dit onderwerp zijn herzien. Zo vinden zowel de huisartsen als de specialisten betrokken bij behandeling en begeleiding van PDS patiënten, heldere en op elkaar afgestemde informatie.

Nieuw in de herziene NHG-Standaard Prikkelbaredarmsyndroom is het advies aan huisartsen om een calprotectinetest in te zetten bij patiënten bij wie er op basis van niet-acute, recidiverende diarree een verhoogd risico bestaat op inflammatoire darmziekten.

Lees verder op de website van het  NHG.

https://www.nhg.org/actueel/nieuws/prikkelbaredarmsyndroom-positieve-diagnose-de-eerste-lijn