Meeste immigranten wijzen vrouwenbesnijdenis af (inlog vereist)

Mensen uit Afrika en het Midden-Oosten zien na migratie naar Nederland weinig in genitale besnijdenis (vrouwelijke genitale verminking, VGV) voor hun dochters. Toch blijft enige sociale druk bestaan om genitale besnijdenis te plegen. Dat concluderen Ramin Kawous (Erasmus MC) en collega’s naar aanleiding van hun kwalitatieve studie onder immigranten afkomstig.

 

https://www.ntvg.nl/artikelen/meeste-immigranten-wijzen-vrouwenbesnijdenis-af