Valpreventieweek 2022

Dagelijks belanden er naar schatting 280 ouderen (>65 jaar) door een val op de spoedeisende hulp, met de nodige medische, maatschappelijke en financiële gevolgen van dien. Wanneer hier geen actie op wordt ondernomen, zal dit aantal naar verwachting in 10 jaar tijd verdubbelen. Tijdens de jaarlijkse Valpreventieweek van 3 t/m 9 oktober wordt hier aandacht aan besteed.

De week wordt georganiseerd door VeiligheidNL, het kenniscentrum voor letselpreventie. Naast het creëren van bewustwording is ook het verspreiden van kennis onder zorgprofessionals een belangrijk doel om ouderen en hun naasten vooral te motiveren voor valpreventie.

Lees verder op de website van het NHG.

https://www.nhg.org/actueel/nieuws/valpreventieweek-2022