Morfine, dexamfetamine en medicinale cannabis in het verkeer

Rijksoverheid.nl beschrijft wat patiënten die morfine, dexamfetamine of medicinale cannabis op recept gebruiken volgens de wet wél en níet mogen bij verkeersdeelname. Dat wijkt namelijk af van het KNMP-advies voor deze middelen met betrekking tot de rijvaardigheid. De rijksoverheid licht toe hoe de politie en het OM hier in de praktijk mee omgaan. Huisartsen kunnen hier hun patiënten over informeren.

Lees verder op de website van het NHG.

https://www.nhg.org/actueel/nieuws/morfine-dexamfetamine-en-medicinale-cannabis-het-verkeer