Prestatiebeloning als middel om doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen bij huisartsen te bevorderen

Sinds 2018 is een deel van het inkomen van huisartsen afhankelijk van de mate waarin zij ‘doelmatig voorschrijven’. Het Nivel ontwikkelde een methodiek om dit te meten en te implementeren en doet onderzoek naar de effecten. Gouden standaard zijn de zogenaamde formularia, die beschrijven welke geneesmiddelen er in welke situaties kunnen worden voorgeschreven. Voor iedere huisartsenpraktijk in Nederland kunnen indicatoren worden berekend die aangeven in hoeverre huisartsen zich aan die formularia houden. Deze vorm van prestatiebeloning bij Formulariumgericht Voorschrijven zal tot en met 2022 worden ingezet door zorgverzekeraars. De invulling van de prestatiebeloning vanaf 2023 is momenteel onderwerp van overleg bij de zorgverzekeraars. Een mooi moment om ook bij het Nivel de tussentijdse balans op te maken.

Lees verder op de website van het NIVEL.

https://www.nivel.nl/nl/nieuws/prestatiebeloning-als-middel-om-doelmatig-voorschrijven-van-geneesmiddelen-bij-huisartsen-te