Samenwerkingsmogelijkheden huisartsen en apothekers bij griep- en pneumokkokkenvaccinaties

Samenwerkingsmogelijkheden huisartsen en apothekers bij griep- en pneumokkokkenvaccinaties

Apothekers kunnen samenwerken met huisartsen bij griep- en pneumokkokkenvaccinaties. Dat kan door bijvoorbeeld praktijkruimte of koelcapaciteit ter beschikking te stellen. Dit kan actueel worden wanneer in het najaar van 2020 wordt gestart met de vaccinatieprogramma’s.

In verband met de maatregelen omtrent COVID-19 leveren vaccinatieprogramma’s dit jaar extra uitdagingen op. In sommige gevallen zal het voor huisartsen noodzakelijk zijn om uit te wijken naar een alternatieve locatie. In de NHG-handleiding wordt geadviseerd om gebruik te maken van de ruimte van een van de collega’s of van andere organisaties en de gemeente.

Een apotheek kan potentieel een goede alternatieve locatie zijn. Met name in gezondheidscentra kan de samenwerking tussen apotheker en huisarts dan een uitkomst bieden. Door tijdig te overleggen en heldere afspraken te maken, kunnen apothekers een bijdrage leveren aan het veilig vaccineren van de doelgroep.

De doelgroep van de pneumokokkenvaccinatie betreft grotendeels dezelfde personen als voor de griepvaccinatie. De pneumokokkenvaccinatie zal gelijktijdig met de griepvaccinatie (oktober/november) worden uitgevoerd. De organisatie verloopt via de Stichting Nationaal Programma Grieppreventie en zal in de huisartsenpraktijken plaatsvinden.

 

https://www.knmp.nl/actueel/nieuws/nieuws-2020/samenwerkingsmogelijkheden-huisartsen-en-apothekers-bij-griep-en-pneumokkokkenvaccinaties?utm_medium=email

Redactie

carrie

FTO.nu staat onder redactie van Carrie Brodie-Meijer arts en apotheker. Carrie heeft meer dan 35 jaar praktijkervaring.

twitter 


Praktijkadviesraad

FTO.nu is mede ontwikkeld en ondersteund door:

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeRijksoverheid - VWSProeftuin Groningen NTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2020  | Home