Standpunt Flash Glucose Monitoring (FGM, FreeStyle Libre) bij diabetes

Standpunt Flash Glucose Monitoring (FGM, FreeStyle Libre) bij diabetes

Zorginstituut Nederland streeft ernaar nog voor het einde van 2019 een standpunt in te nemen of Flash Glucose Monitoring (FGM, FreeStyle Libre) uit het basispakket kan worden vergoed voor mensen met diabetes met intensieve insulinetherapie. Het gaat hierbij om mensen die door middel van vingerprikken (minimaal 6 keer prikken per dag) hun bloedwaarden inregelen.

FGM is een hulpmiddel om continu suikerwaarden te meten en wordt al sinds november 2017 vanuit het basispakket vergoed voor 4 groepen mensen met diabetes. Systemen voor Real Time Glucose Monitoring (waarvan FGM een technische variant is) worden al langer vergoed voor 5 groepen mensen met diabetes.

Kennisbundeling om voor duidelijkheid te zorgen
Het op basis van bewijslast vaststellen wat de meerwaarde van FGM is voor mensen met diabetes met intensieve insulinetherapie die vingerprikken, staat als onderwerp al langere tijd op de agenda van de Rondetafel Diabeteszorg. De maatschappelijke urgentie om duidelijkheid te bieden voor deze groep, groeit. Om die reden hebben alle betrokken partijen van de Rondetafel op 10 mei 2019 het Zorginstituut verzocht om op basis van wat er nu aan onderzoek ligt een standpunt in te nemen.

Update juni 2019: Zorginstituut verbreedt onderzoeksgroep
Behalve mensen met diabetes type 1, wordt bij het formuleren van de onderzoeksvragen ook uitgegaan van de groep mensen met insuline-afhankelijke diabetes type 2. De reden hiervoor is dat het zelfmanagement dat deze 2 groepen moeten toepassen, nauwelijks van elkaar verschilt. Het Zorginstituut onderzoekt voor beide groepen of FGM als effectieve zorg kan worden bestempeld.

Eenduidig bewijslast nodig voor standpunt FGM
Zorgaanbieders, zorgverzekeraars, de Nederlandse Diabetes Federatie en patiëntenvereniging Diabetes Vereniging Nederland hebben in juni 2019 de benodigde bewijslast om een standpunt te kunnen innemen, gezamenlijk bij het Zorginstituut ingeleverd. Vanaf dat moment is het Zorginstituut gestart met de boordeling of FGM voldoet aan het criterium ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. In dit geval wil dit zeggen dat op basis van wetenschappelijk onderzoek wordt beoordeeld of FGM beter werkt ten opzichte van vingerprikken. Het Zorginstituut spant zich in om voor het einde van 2019 een standpunt in te nemen.

 

https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/stofwisseling-en-hormoonhuishouding/flash-glucose-monitoring-freestyle-libre-bij-diabetes

Redactie

carrie

FTO.nu staat onder redactie van Carrie Brodie-Meijer arts en apotheker. Carrie heeft meer dan 35 jaar praktijkervaring.

twitter 


Praktijkadviesraad

FTO.nu is mede ontwikkeld en ondersteund door:

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeRijksoverheid - VWSProeftuin Groningen NTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2020  | Home