Pneumokokkenvaccinatieprogramma voor 60-plussers

Pneumokokkenvaccinatieprogramma voor 60-plussers

Volwassenen van 60, 65, 70 en 75 jaar kunnen vanaf het najaar 2020 eens per vijf jaar terecht bij hun eigen huisarts voor de pneumokokkenvaccinatie. Dit is na een zorgvuldige afweging en bij meerderheid van stemmen besloten in de LHV-ledenraad. Het vaccineren zal gebeuren in leeftijdscohorten. De uitvoering wordt op eenzelfde manier opgezet als de griepvaccinatiecampagne. Huisartsen krijgen hierbij te zijner tijd praktische ondersteuning van het NHG. In samenwerking met het RIVM en de SNPG zullen verschillende producten worden ontwikkeld.

Lees verder op de website van het NHG.

 

https://www.nhg.org/actueel/nieuws/pneumokokkenvaccinatieprogramma-voor-60-plussers

Redactie

carrie

FTO.nu staat onder redactie van Carrie Brodie-Meijer arts en apotheker. Carrie heeft meer dan 35 jaar praktijkervaring.

twitter 


Praktijkadviesraad

FTO.nu is mede ontwikkeld en ondersteund door:

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeRijksoverheid - VWSProeftuin Groningen NTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2019  | Home