Richtlijn CVRM gericht op persoonsgericht behandelen

Richtlijn CVRM gericht op persoonsgericht behandelen

In de media verschenen berichten over de herziene multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement (CVRM), de NHG-Standaard CVRM, de streefwaarde van het cholesterol en mogelijke belangenverstrengelingen met de farmaceutische industrie. Het NHG, de Nederlandse Internisten Vereniging en de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie die gezamenlijk het initiatief voor deze herziening hebben genomen, benadrukken dat de richtlijn juist ruimte biedt om meer persoonsgericht te kunnen werken, dat de streefwaarde niet in beton gegoten is en geldt voor een beperkte patiëntengroep. De organisaties distantiëren zich daarnaast met klem van aantijgingen over mogelijke belangenverstrengeling en beïnvloeding door de farmacie.

Lees verder op de website van het NHG.

 

 

https://www.nhg.org/actueel/nieuws/richtlijn-cvrm-gericht-op-persoonsgericht-behandelen

Redactie

carrie

FTO.nu staat onder redactie van Carrie Brodie-Meijer arts en apotheker. Carrie heeft meer dan 35 jaar praktijkervaring.

twitter 


Praktijkadviesraad

FTO.nu is mede ontwikkeld en ondersteund door:

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeRijksoverheid - VWSProeftuin Groningen NTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2019  | Home