IVM gaat taakgroep 'Verantwoord gebruik van opioïden' leiden

IVM gaat taakgroep 'Verantwoord gebruik van opioïden' leiden

Het gebruik van opioïden is in de afgelopen tien jaar flink is gestegen. Minister Bruins vindt het van belang om onverantwoord gebruik van opioïden terug te dringen. In zijn brief aan de kamer, van 1 februari jongstleden, kondigde hij een breed actieprogramma aan om het ongewenste gebruik van opioïden (in het bijzonder oxycodon) te beteugelen. De minister heeft het IVM gevraagd de taakgroep te gaan voorzitten die de verschillende acties op dit terrein gaat coördineren. De taakgroep zal in eerste instantie bestaan uit vertegenwoordigers van de verenigingen van huisartsen, apothekers, ziekenhuisapothekers, anesthesiologen, verslavingsartsen en patiënten. De taakgroep wordt opgericht voor een periode van drie jaar. IVM-apotheker Anke Lambooij zal optreden als programmaleider.
 
Maatschappelijk probleem voorkomen
Directeur Ruud Coolen van Brakel van het IVM: "Ik ben blij dat de minister zo voortvarend de handschoen heeft opgepakt. Ik ben ervan overtuigd dat we er tijdig bij zijn en kunnen voorkómen dat deze op zich effectieve geneesmiddelen verworden tot een nationaal gezondheidsdrama."

Aan de hand van vier thema's (kennis en bewustzijn vergroten, harmoniseren richtlijnen, wetenschappelijke kennis vergroten, en signaleren en monitoren) worden activiteiten ontwikkeld. Daarbij wordt vooral gebruik gemaakt van bestaande, effectief gebleken interventies. Zo zal bijvoorbeeld FTO-materiaal worden ontwikkeld en staat het komende GGG-congres van ZonMW deels in het teken van het stijgende opioïdengebruik. Met dit breed ingestoken actieplan wil de minister voorkómen dat in Nederland vergelijkbare maatschappelijke problemen als in de Verenigde Staten en Canada ontstaan door opioïdengebruik.

Inhoudelijke basis voor het actieprogramma zijn de resultaten van de rondetafelconferentie opioïdengebruik, van 8 oktober jongstleden, waar experts uit alle deelgebieden hebben gediscussieerd over de determinanten van het gestegen opioïdengebruik en de mogelijkheden om effectief te interveniëren.

 

https://www.medicijngebruik.nl/over-ivm/nieuws/3893/ivm-gaat-taakgroep--verantwoord-gebruik-van-opioïden--leiden

Redactie

carrie

FTO.nu staat onder redactie van Carrie Brodie-Meijer arts en apotheker. Carrie heeft meer dan 35 jaar praktijkervaring.

twitter 


Praktijkadviesraad

FTO.nu is mede ontwikkeld en ondersteund door:

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeRijksoverheid - VWSProeftuin Groningen NTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2019  | Home