Informatie over accreditatie van FTO

 

 

Hieronder vindt u relevante informatie over FTO en de rol daarin van EKC-functionarissen. 

 

Kwaliteitseisen FTO

 

KNMP en NHG besloten in 2014 om de kwaliteitseisen voor het FTO voor huisartsen en openbaar apothekers gelijk te trekken. Dat betekent het volgende:

  • In de FTO-groep zit minstens één huisarts die door het College van Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB) erkend is als EKC (Erkend Kwaliteits Consulent).
  • De FTO-groep organiseert minimaal twee bijeenkomsten per jaar op basis van een goedgekeurd jaarplan. Let op: om op FTO niveau 4 te opereren is zijn minimaal zes bijeenkomsten per jaar nodig.

 

De als kwaliteitsconsulent erkende huisarts (EKC’) handelt sinds 1 januari 2015 ook voor openbaar apothekers de accreditatieaanvraag voor FTO’s af. Openbaar apothekers kunnen vanaf deze datum zelf geen accreditatie meer aanvragen voor een FTO via PE-online.

 

De Perifeer Accrediterings Medewerker (PAM) is bevoegd bijeenkomsten te accrediteren van van FTO-groepen en bewaakt de kwaliteit.

 

 

Spelregels

  • Om als FTO-groep voor accreditering in aanmerking te komen dient de groep dus te beschikken over een EKC.
  • De EKC heeft tot taak de kwaliteit van de geplande activiteiten in de groep te bewaken
  • De EKC draagt zorg voor het registreren van de uren en een verslag van de bijeenkomst
  • De EKC is niet accrediteringsbevoegd; verslag en uren worden achteraf geaccordeerd door de PAM
  • De EKC dient een jaarplan in (in GAIA aan de PAM) met een aantal data en onderwerpen (zie template hieronder)

 

  

Disclosure dia

 

Het is voor elke scholing verplicht om een disclosure-dia te tonen, waarop de docent eventuele commerciële belangen vermeldt. Dit is bedoeld om mogelijke beïnvloeding door de industrie transparanter te maken. Toetsgroepen, die alleen met elkaar scholing maken kunnen in dat geval volstaan met een disclosureverklaring in het jaarplan. Eventuele sprekers van buiten dienen de disclosure-dia wel te tonen.

 


 

 

FORMULIEREN VOOR FTO-GROEPEN

 

Hieronder kunt digitaal invulbare en printbare formulieren downloaden met betrekking tot de organisatie en accreditatie van FTO-bijeenkomsten.

 

docx bestand  Verslagformulier FTO bijeenkomst
docx bestand  Presentielijst FTO bijeenkomst
docx bestand  Jaarplan FTO-groep
ppt bestand  Disclosure-dia

  

OVERIGE LINKS

   

Copyright © 2003-2019  | Disclaimer | Copyrights | Privacy statement | Redactie- en Partnerstatuut | Contact